สินค้า

การวัดขนาดแหวนสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วัดโดยใช้เชือกหรือกระดาษ

พันเชือกหรือกระดาษรอบโคนนิ้วที่ต้องการใส่แหวน โดยพนให้รอบนิ้วพอดีไม่ตึงเกินไป ใช้ปากกาแต้มสีลงบนเชือกหรือกระดาษตรงตำแหน่งที่พันรอบนิ้วพอดี

วัดความยาวของเชือกหรือกระดาษโดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนำขนาดที่ได้มาลบด้วย 2 ก็จะได้ขนาดแหวนที่ต้องการ

เช่น วัดรอบนิ้วได้ 55 มิลลิเมตร นำมาลบออก 2 ก็จะได้ขนาดแหวนที่ต้องการคือ 53 เป็นต้น

 

วัดโดยใช้แหวนที่ใส่อยู่

ใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบวงในของตัวแหวน

แล้วนำมาเทียบกับตาราง จะได้ขนาดแหวนที่ต้องการ

 

 

ตารางขนาดของ Size แหวน

เปรียบเทียบสินค้า